Kyrkklockan

 • Planeringsfas
 • Säljstart
 • Produktionsstart
 • Inflyttning
 • Projekt färdigställt

Lägenheter med utsikt mot Kloster Kyrka och Stadsparken

Här har vi byggt om ett befintligt kontorshus till lägenheter. Det ursprungliga huset, ritat av arkitekt Per-Gösta Ericsson, stod färdigt 1967.

Kyrkklockan i Eskilstuna är ett ombyggt kontorshus innehållandes 24 moderna lägenheter, de flesta med balkong mot Klosters Kyrka och Stadsparken.

Huset ritades ursprungligen av arkitekt Per-Gösta Ericsson och stod färdigt 1967. Exteriört har huset fått ett nytt uttryck genom att fasaden slammats tegelröd medan smidesdetaljer i balkonger och stuprör utförts i svart. De tidigare hela fönsterraderna har brutits av genom igensättning av vissa fönster för att skapa mer funktionella ytor invändigt och ett mer harmoniskt och tilltalande yttre.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

I närheten