Ålsta Park

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

Bo med det bästa av två världar vid Tungelsta IP

I det nya bostadsområdet vid Tungelsta IP planerar vi att utveckla 26 radhus.

I centrala Tungelsta är det enkelt att komma nära naturen utan att göra avkall på allt det som underlättar vardagspusslet. Intill området finns busshållplats och bara ett stenkast bort ligger Tungelsta pendeltågsstation som tar dig till T-centralen på cirka 60 minuter. Här bor du med ett rikt idrottsliv runt knuten samtidigt som du har närhet till centrum, förskolor och skolor.

Projektet befinner sig snart i ett detaljplaneskede. I detaljplaneprocessen beslutas utformning av mark, byggnader och vegetation i samspel med bland andra kommunen, fastighetsägare och sakägare. Tiden för denna process varierar normalt mellan 3–5 år.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Intresseanmälan

I närheten