Hammars Småbruk

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

radhus nära city och natur

I det nya bostadsområdet Hammars Småbruk planerar vi för byggnation av 20 charmiga radhus.

Hammars Småbruk är centralt beläget i Tungelsta och bjuder på fina förutsättningar för att skapa ett attraktivt bostadsområde. Området är naturnära samtidigt som centrum, förskola och skola ligger runt knuten. Intill området ligger även bussar och Krigslida pendeltågsstation som tar dig till T-centralen på cirka 50 minuter.

Projektet befinner sig snart i ett detaljplaneskede. I detaljplaneprocessen beslutas utformning av mark, byggnader och vegetation i samspel med bland andra kommunen, fastighetsägare och sakägare. Tiden för denna process varierar normalt mellan 3–5 år.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Intresseanmälan

I närheten