Svindersberg

 • Planeringsfas
 • Produktionsstart
 • Projekt färdigställt

Lägenheter med utmärkta kommunikationer

I Svindersberg planerar vi för byggnation av cirka 230 lägenheter om 1-5 rok i flerbostadshus med varierande höjd och uttryck. Under några av flerbostadshusen planerar vi även för garage.

I Svindersberg har vi lagt stort fokus på variation i området. Här kommer bland annat byggnadernas höjd, materialval och färgsättning varieras för att skapa ett livfullt område med ett unikt uttryck. Även taken kommer varieras där några planeras få solceller och andra kommer bli gröna genom att kläs med sedum eller ängsgräs. Byggnaderna planeras även bli miljöcertifierade.

Det stadsmässiga uttrycket i Svindersberg kombineras med Nackas blå-gröna kvalitéer. Här lyfter vi fram:

 • Svindersterrass – förplatsen som erbjuder rekreation och knyter ihop bostadsområdet med den planerade tunnelbanestationen.
 • Svinderspark – i sydöst ligger områdets park som skapar ett naturligt mellanrum mellan ny och befintlig bebyggelse.
 • Alléer och gårdar – grönskan tar vi med oss in i området genom att skapa alléer och öppna bostadsgårdar med möjlighet till odling.
 • Mellanrummen – i de mellanrum som finns mellan bostäderna i området kommer lek och umgänge uppmuntras med konst, utblickar och tillgänglighet.

Från Svindersberg har man dessutom fin utsikt mot Svindersviken och Kyrkviken. Från området är det promenadavstånd till Nackareservatet och Sickla Strand. Till Hellasgården och Nyckelviken tar det bara 10 minuter med bil.

Om området

Utmärkta kommunikationer – nära service, handel och skola

Svindersberg ligger strax norr om Sickla Station. På mindre än fem minuter når du Saltsjöbanan samt tvärbanan från Hammarby Sjöstad (beräknad stå klar 2017) och tunnelbanans blåa linje (beräknad stå klar 2030).

I närheten ligger även Sickla Köpkvarter som har ett stort utbud av service och handel. Här ifrån går dessutom flertalet bussar.

Förskola och skola 1-9 finns i anslutning till området, och kommunen planerar för att utveckla skolområdet.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5