Södra Häggvik

Ny stadsdel mellan staden och världen

Södra Häggvik omvandlas från handelsplats till en egen stadsdel med bostäder, kontor, handel, skolor och hotell.

Centralt i Sollentuna – som en förlängning av Sollentuna centrum – växer det nya Södra Häggvik fram. Tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Sollentuna kommun har Södra Häggvik omvandlats från ett slumrande handelsområde till en helt ny stadsdel med smarta lösningar och roliga inslag.

Förbifart Stockholm, som ansluter till E4:an direkt utanför området, beräknas invigas 2030 och kommer koppla ihop Södra Häggvik med Stockholms västra och södra delar.

Här uppför vi fem etapper om cirka 1.900 bostäder, 400 hotellrum, restauranger, lokaler och nya kvartersgator. Samtliga etapper har förvärvats av Svenska Nyttobostäder som också kommer förvalta bostäderna.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2