Årstafältet 2N Kontor

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

Centrumbebyggelse med Årstafältets bästa läge

I norra änden av Årstafältet, med närhet till tvärbanan, torget, livsmedelsbutik, skolor och den kommande tunnelbanan, planerar vi för bebyggelse av en fastighet för centrumändamål.

Fastigheten kommer vara fem våningar hög och innehålla verksamheter för centrumändamål.

På hela Årstafältet planeras det för 6 000 bostäder. Fokus är en god boendemiljö, ett rikt stadsliv och fina allmänna platser. ​Förutom bostäder och en stor park planeras det även för tre skolor, förskolor, idrottshallar och fotbollsplan.​

Den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö har en station planerad vid Årstafältet. Idag passerar Tvärbanan förbi området och har flera stationer nära fältet.​

Bilder

  • 0
  • 1

I närheten