Emporio

 • Planeringsfas
 • Säljstart
 • Bokningsavtal
 • Förhandsavtal
 • Produktionsstart
 • Ev Inredningsval
 • Upplåtelseavtal
 • Inflyttning
 • Projekt färdigställt

Med vattnet utanför fönstret

På en utbyggnad i vattnet uppförd av Stockholm stad planerar vi bygga bostäder med ett av Stockholms bästa lägen. Vår del inom Kolkajen ligger i norra delen av Pirkvarteret och bjuder på vattenutblickar över Husarviken och fjärden Lilla Värtan. Mitt emot ligger nationalstadsparken, som enkelt nås från området via Husarviksbron.

Namnet Emporio är latin och betyder “kajen”, vilken är platsen för våra bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Här har du glittrande vatten österut, den grönskande Nationalstadsparken norrut, samtidigt som sambandscentralen Ropsten ligger inom gångavstånd med lokalbussar, stambussar, t-banenät och en spårvagnslinje ut till Lidingö.

Inom Kolkajen planeras det för cirka 1 250 nya bostäder, förskolor och lokaler för handel, kultur, centrumfunktioner, caféer och restauranger. Det planeras även för flera rekreationsytor såsom parker, torg, kajer, bryggor och ett allmänt utomhusbad.

Tidplan

Under sommaren 2023 skedde en granskning av detaljplanen för området. Inkomna synpunkter bearbetas nu och stadens förhoppning är att ett antagande av detaljplan kan ske under andra kvartalet 2025. När detaljplanen vunnit laga kraft, preliminärt slutet 2025, påbörjas sanering, anläggning av kajer och utfyllnad för utbyggnaden i vattnet. Arbetet beräknas ta cirka fem år. Detta innebär att bostäder kan börja byggas tidigast under 2030, dock är det ännu oklart hur turordningen mellan aktörerna ser ut.

 

Visionsbilden är framtagen av Karavan Arkitekter på uppdrag av Stockholm Stad.

Om området

En helt ny stadsdel i Stockholms innerstad

Norra Djurgårdsstaden består av fyra områden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Hjorthagen, i norr, har kommit längst. Nu fortsätter expansionen söderut.

Området har länge varit attraktivt för bostadsutvecklare, men också varit mycket krävande att ta sig an. Industrier har flyttats och marken saneras. Men till slut kommer kvarteren stå där, människor kommer att flytta in och man har glömt hur lång tid allting tagit.

 

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5