Ulleråker

 • Planeringsfas
 • Produktionsstart
 • Projekt färdigställt

Lägenheter intill Tornparken i Ulleråker

Ulleråker ligger strax utanför centrala Uppsala och kommer bli en modern stadsdel på historisk mark. Här planerar vi för byggnation av cirka 90 lägenheter med ett stadsmässigt uttryck.

Ulleråker ligger strax söder om Uppsalas stadskärna och här, i Tornparken, planerar vi för byggnation av cirka 90 lägenheter fördelat på fyra huskroppar. Husen kommer få ett varierat uttryck med lekfulla vinklar som skapar intressanta inblickar mot parken, vattentornet och de vackra lärkträden. Även höjden på husen kommer variera vilket förstärker dess lekfulla asymetri.

Vårt kvarter får ett stadsmässigt uttryck mot gatan, medan motsatt sida möter parken på ett friare sätt. Gårdens grönområden och gemensamma ytor smälter in i parkområdet som omsluter vattentornet.

Ny stadsdel

Uppsala kommun planerar för en ny klimatsmart stadsdel i Ulleråker med cirka 7 000 nya bostäder och service. Området ligger mellan två universitet – Sverges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Kommunen planerar även för utökade cykelvägar och kollektivtrafik samt verksamheter inom exempelvis skola, vård, omsorg, fritid och kultur. Kommunens prioritet ligger på förskola och skola åk 1-9.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8