Åbyholm

 • Planeringsfas
 • Produktionsstart
 • Projekt färdigställt

Stadsradhus och lägenheter längs Åbyholmsvägen

Längs Åbyholmvägen i centrala Vallentuna planerar vi att bygga stadsradhus och lägenheter.

I Centrala Vallentuna planerar vi för uppförandet av 30-talet stadsradhus och 20-talet lägenheter – båda med en modern och stadsmässig karaktär.

Centrala Vallentuna kommer att förtätas med nya bostäder och i samband med det kommer ett övergripande detaljplanearbete för Vallentuna Centrum påbörjas. Detaljplanearbetet kommer innefatta både en modernisering av centrum med en tydlig sammanhoppling av kringliggande områden samt att stort fokus kommer att ligga på förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur.

Bilder

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13