Tändstickan

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

Mitt i skärgården, i direktanslutning till centrum

Tändstickan ligger i ett fantastiskt läge precis intill vatten, småbåtshamn och vackra Notholmen. Planområdet bygger vidare på en förstadsbebyggelse till Västervik, med ett harmoniskt samspel mellan natur, skärgård och stad.

Tändstickan ligger i direkt anslutning till vattnet och bron över till Notholmen. Här planerar vi att bygga lägenheter i fristående flerbostadshus för att öppna upp för bakomliggande byggnation med fria siktlinjer mot vattnet.  Lägenheterna planeras upplåtas som bostadsrätter och visionen är att bygga lägenheter i varierande storlek för att locka både förstagångsköparen, familjen och villasäljaren.

Med kommunens planprogram som grund är visionen att utveckla en detaljplan som tar vara på den naturnära upplevelsen, möjliggöra rekreation för allmänheten samt skapa attraktiva och hållbara bostäder. Den planerade strandpromenaden ska sammankoppla området och småbåtshamnen med resten av staden.

Projektet ligger i planeringsfas vilket innebär att information och bilder är preliminär och kan komma att ändras allt eftersom arbetet med projektet fortskrider.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Intresseanmälan

I närheten