Tändstickan

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

Mitt i skärgården, i direktanslutning till centrum

Tändstickan ligger i ett fantastiskt läge precis intill vatten, småbåtshamn och vackra Notholmen. Planområdet bygger vidare på en förstadsbebyggelse till Västervik, med ett harmoniskt samspel mellan natur, skärgård och stad.

Vår del inom planområdet ligger i direkt anslutning till vattnet och bron över till Notholmen. Här planerar vi för en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, anpassad för flera olika målgrupper. Inom planområdet kommer en strandpromenad och en aktivitetsyta att anläggas.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I närheten