Köpa nyproduktion av Järntorget

Att köpa en bostad är roligt och spännande, men det är också ett stort och viktigt beslut. Här hittar du information om hur det går till att köpa ett hem av Järntorget.

 • Intresseanmälan

  Före säljstart har Järntorget ofta arbetat med projektet i många år. Under den tiden finns möjlighet att anmäla intresse för projektet på vår hemsida och få löpande information om projektets utveckling samt en inbjudan till säljstart när det blir dags. Det är givetvis helt kostnadsfritt att vara intressent och du förbinder dig inte till någonting.

 • Säljstart

  Våra bostäder säljstartas ofta innan bygget startat, och innan säljstart får du all information du behöver för att boka din bostad när försäljningen sätter igång. Ibland har vi förhandsvisning, ibland digitala säljstarter men oavsett hur det går till har du alltid möjlighet att träffa oss som arbetar med bostäderna och ställa frågor till tex projektledare, inredare, säljare etc. Här har du också möjlighet att ta del av både digitalt och analogt material som visar hur bostäderna kommer att se ut.

  Inför säljstarten finns inget kösystem för dig som anmält intresse, utan principen ”först till kvarn” tillämpas vid säljstartstillfället. Ofta gör vi en digital säljstart som innebär att du anmäler dig via en länk som du får på säljstarten eller förhandsvisningen.

 • Reservation

  När försäljningen startar meddelar du vilken bostad du är intresserad av genom att ställa dig i vårt digitala kösystem. ”Först till kvarn-principen” gäller alltid. Mäklaren kommer sedan att kontakta dig för att gå igenom din reservation och skriva ett bokningsavtal.

  Kommer du in senare i processen när försäljningen redan är igång, kan du reservera en bostad hos den ansvarige mäklaren. En reservation innebär inga förpliktelser utan ger dig en möjlighet att fundera på om du vill boka bostaden.

 • Bokning

  Efter att du reserverat din bostad tecknas ett bokningsavtal. I samband med bokningen görs en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer med det. Mäklaren gör en boendekalkyl och vi tar kreditupplysning på dig/er. För att bokningen ska vara giltig betalar du en bokningsavgift om 25 000 kr inom cirka en vecka från det att bokningsavtal har tecknats. Bokningsavgiften räknas sedan av från slutbetalningen. När Järntorget har undertecknat avtalet är bostaden bokad för din räkning förutsatt att du betalar in bokningsavgiften. Ett bokningsavtal är inte bindande och om du senare väljer att hoppa av återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift om 7 000 kr.

 • Förhandsavtal

  Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig till att köpa bostadsrätten. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl granskats av intygsgivare och föreningen har fått bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott.

  Järntorget intygar till föreningen att det är du som är köpare via det bokningsavtal som du tidigare skrivit under. I samband med undertecknandet träffar du mäklaren för att gå igenom alla detaljer så du har full kontroll över ditt bostadsköp. Vi går igenom boendekalkylen samt kostnadskalkylen och det krävs att du har ett lånelöfte från banken för att föreningen ska underteckna avtalet. Vid tecknandet av förhandsavtalet betalar du ett förskott på 100.000 kr till föreningen. Den bokningsavgift som du eventuellt tidigare betalat avräknas från detta belopp. Säkerhet för samtliga förskott har också ställts och säkerheten förvaras hos Bolagsverket.

 • Inredningsval

  Några av våra bostäder kommer med färdig inredning, i andra väljer du själv, med hjälp av våra inredare. Inredningen i våra bostäder är noggrant utvald av våra inredare med fokus på form och funktion för att passa huset och bostäderna. I de projekt där det finns möjligheten att individuellt påverka inredningen och lägga till olika typer av tillval från projektets inredningskatalog har du vår inredare som bollplank. Detta måste då göras tidigt i processen. Dessa tillval kostar extra och en handpenning betalas på dessa i samband med att valen görs.

 • Upplåtelseavtal

  I god tid före tillträde till din bostad ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Detta sker vanligtvis ca 6-3 månader innan tillträdesdagen. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Föreningen har också erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätten. I samband med detta betalar du en dellikvid om 10% av priset. Har du tidigare betalat förskottet på 100 000 kr räknas dessa av. Slutlikviden, dvs resterande belopp av insats och eventuell upplåtelseavgift, betalar du i samband med tillträdet. Säkerhet för samtliga insatser och upplåtelseavgifter har också ställts och säkerheten förvaras hos Bolagsverket.

 • Besiktning

  Cirka en månad före tillträdet av din bostad sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i enlighet med gällande normer och bestämmelser. Om några anmärkningar skulle upptäckas, protokollförs dessa för att sedan åtgärdas av Järntorget.

 • Tillträde – äntligen dags att flytta in

  Senast tre månader före tillträdet får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Slutbetalning skall ske senast i samband med tillträdesdagen för bostaden, då betalas resterande belopp minus det belopp som erlagts tidigare samt eventuella tillval. Bostadsnycklar lämnas ut mot uppvisande av kvitto på utförd betalning av bostaden samt giltig legitimation.

  Nu kan du äntligen flytta in i din nya bostad!

 • Kundservice & eftermarknad

  När du flyttat in i ditt nya hem finns vår kundservice & eftermarknad tillgänglig för ev tekniska frågor gällande bostaden. Vi skickar också ut en kundundersökning där du anonymt kan svara på frågor om hur du upplevde ditt bostadsköp och din nya bostad. Dina svar är viktiga för oss och hjälper oss att utvecklas och förbättra din upplevelse som kund hos oss.

 • Garanti och besiktning

  Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet, med undantag för normalt slitage och bristande eller felaktigt underhåll. 

  Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en tvåårsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Då granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren och som byggaren skall åtgärda. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggar, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.