Köpa nyproduktion av Småa

Att köpa en bostad är roligt och spännande, men det är också ett stort och viktigt beslut. Här hittar du information om hur det går till att köpa ett hem av Småa.

 • Intresseanmälan

  Genom att göra en intresseanmälan på något av våra bostadsområden får du chans att ta del av förhandsinformation och aktuella nyheter. 

 • Kövisning – Småamedlem

  De flesta av våra bostäder överlåts utanför Småakön. Du behöver alltså inte vara medlem för att köpa ett hus eller en lägenhet av oss (se allmän säljstart). Men som Småamedlem har du dock ett par fördelar: 

   

  – Du blir inbjuden till alla våra kövisningar och får möjlighet att välja en bostad innan projektet släpps till allmän försäljning.
  – Skriver du förhandsavtal i anslutning till kövisningen får du 50 000 kr i boka-tidigt-rabatt.

   

  Så här går det till:
  Inbjudan får du i 1–2 veckor före aktuell kövisning. Alla Småamedlemmar har möjlighet att i anslutning till kövisningen göra en köpanmälan, dessa samlas sedan in och sorteras i turordning efter respektive kötid i Småkön. Projektets mäklare kontaktar sedan samtliga intressenter i turordning för val av bostad och tecknande av förhandsavtal. Då kövisningen ägt rum och alla intressenter blivit kontaktade, får vem som helst möjlighet att köpa en bostad enligt först-till-kvarn-principen.

 • Allmän säljstart

  Vi, eller anlitad fastighetsmäklare, bjuder in till säljstart av bostadsområdet. Inför säljstarten finns inget kösystem för dig som anmält intresse, utan principen ”först till kvarn” tillämpas vid säljstartstillfället. Ofta gör vi en digital säljstart som innebär att du anmäler dig via en länk som du får på säljstarten. När försäljningen startar meddelar du vilken eller vilka bostäder du är intresserad av genom att ställa dig i vårt digitala kösystem. Mäklaren kontaktar sedan dig för att gå igenom resultatet av ditt deltagande, i samband med säljstarten finns det möjlighet att skriva förhandsavtal. 

 • Förhandsavtal och förskott

  Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. I samband med att förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 10% av köpeskillingen betalas in till bostadsrättsföreningen. Dessa pengar sätts in på ett spärrat konto eller garanteras med hjälp av en försäkring. En så kallad insatsgaranti. 

 • Kontaktperson och informationsbrev

  Som köpare av en bostad hos oss får du en personlig kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring bostadsområdet så som information om byggstart och andra viktiga händelser. Notera att det är viktigt att du informerar oss om du byter mejladress då mycket av kommunikationen kommer ske via mejl. 

 • Tillval

  I vissa av våra bostadsområden erbjuder vi tillval. Det kan vara allt från kostnadsfria val, till val som är förenade med en kostnad. Självklart finns din kontaktperson behjälplig i denna process. Generellt betalas tillvalen i samband med inflyttning, men i vissa fall kan hela eller delar av beloppet behöva betalas in tidigare. 

 • Platsbesök

  Om byggplatsen tillåter så bjuder vi in dig och dina blivande grannar till ett eller flera platsbesök under byggnationens senare del. Då får du dels få träffa din kontaktperson hos oss och dina blivande grannar, men även få en försmak av området och bostäderna. 

 • Upplåtelseavtal

  Några månader innan inflytt tecknas ett upplåtelseavtal och då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Om du väljer att sälja din bostad mellan upplåtelsen och inflyttningsdagen är du skyldig att meddela din kontaktperson på ALM Småa Bostad vem den nye köparen är, så att denne får möjlighet att delta på syn av bostaden mm. Notera även att du som ursprunglig köpare, trots omförsäljning, måste fullfölja köpet och genomföra tillträdet av bostaden. 

 • Informationsmöte

  Ett par månader innan inflyttningen kommer vi bjuda in dig till ett informationsmöte. Där kommer vi informera om praktiska detaljer inför ditt tillträde, hur överlämningen av föreningen kommer att gå till, samt besvara eventuella frågor. Du får även möjlighet att lära känna dina blivande grannar. 

 • Syn av bostaden

  Din nya bostad kommer genomgå ett flertal besiktningar, utförda av oberoende besiktningsmän. Efter slutbesiktningen kommer du som köpare att kallas till en syn och får då chansen ställa eventuella frågor till besiktningsmannen och/eller en representant från de som bygger bostaden. 

 • Slutlikvid

  I samband med inflyttning betalas resterande del av bostadens pris, samt eventuella kostnader för tillval. 

 • Tillträde – äntligen dags att flytta in

  För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt får du som köpare en dag och tid för inflyttning. Vi finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar, gå igenom bostaden och den tillhörande bopärmen. 

 • Felhantering

  Inför ditt tillträde har din bostad blivit besiktigad av en oberoende besiktningsman som bostadsrättsföreningen utsett. Om du upptäcker fel i bostaden ska du omgående göra en felanmälan. Rutiner och information kring detta kommer du att få på informationsmötet och tillträdesdagen. 

 • Överlämnande av förening

  Några månader efter tillträdet kommer vi att efterfråga bildandet av en arbetsgrupp bestående av föreningens medlemmar. Vi på ALM Bostad kommer tillsammans med arbetsgruppen ha kontinuerliga möten där vi går igenom föreningen och förbereder inför att en styrelse bestående av föreningens medlemmar tar över och driver verksamheten vidare. Vi följer en agenda där vi går igenom vad styrelsearbete innebär samt även erbjuder en styrelseutbildning. Cirka 6 månader till ett år efter tillträdet sker en överlämning av föreningen då ni boende tar över styrelsen. Överlämningen sker vid en årsstämma. 

 • Garanti och besiktning

  Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet, med undantag för normalt slitage och bristande eller felaktigt underhåll. 

  Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en tvåårsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Då granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren och som byggaren skall åtgärda. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggar, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.