• Intresseanmälan

  Före säljstart har vi ofta arbetat med projektet i många år. Under den tiden finns möjlighet att anmäla intresse för projektet på vår hemsida och få förhandsinformation om projektets utveckling. Det är givetvis helt kostnadsfritt att vara intressent och du förbinder dig inte till någonting.

 • Förtur

  När det börjar närma sig säljstart för projektet erbjuds våra medlemmar i Småakön förtur. För projekt som säljs under Småas varumärke erbjuds förtur efter könummer samt en rabatt om 50.000 kr om en bostads köps inom avsatt tid. För övriga varumärken (ALM Bostad, Järntorget, Abacus) erbjuds förtur enligt först-till-kvarn-principen. För mer information om hur det går till – Läs mer här!

 • Säljstart

  Våra bostäder säljstartas ofta innan bygget startat, och i samband med säljstarten får du all information du behöver för att köpa en bostad när försäljningen sätter igång.  Vi, eller anlitad fastighetsmäklare, bjuder in till säljstart av bostadsområdet. Säljstarten kan ske på plats, hos mäklaren eller vara digital. Inför säljstarten finns inget kösystem för dig som anmält intresse, utan principen ”först till kvarn” tillämpas vid säljstartstillfället. I samband med säljstarten finns det möjlighet att skriva förhandsavtal.

 • Förhandsavtal och förskott

  Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl granskats av intygsgivare och föreningen har fått bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott. I samband med att förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 10% av köpeskillingen betalas in till bostadsrättsföreningen. Dessa pengar sätts in på ett spärrat konto eller garanteras med hjälp av en försäkring. En så kallad insatsgaranti. 

 • Tillval

  I vissa av våra projekt erbjuder vi tillval eller inredningsval. Det kan vara allt från kostnadsfria val, till val som är förenade med en kostnad. Generellt betalas tillvalen i samband med inflyttning, men i vissa fall kan hela eller delar av beloppet behöva betalas in tidigare. 

 • Platsbesök

  Om byggplatsen tillåter så bjuder vi in dig och dina blivande grannar till platsbesök under byggnationens senare del. Det kan dels vara ett tillfälle att träffa blivande grannar men framförallt för att få en känsla för bostäderna och området.

 • Upplåtelseavtal

  I god tid innan tillträdet tecknas ett upplåtelseavtal och då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Detta sker vanligtvis ca 6-3 månader innan inflytt. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Föreningen har också erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätten.

  Om du väljer att sälja din bostad mellan upplåtelsen och inflyttningsdagen är du skyldig att meddela oss vem den nye köparen är, så att denne får ta del av relevant information. Notera även att du som ursprunglig köpare, trots omförsäljning, måste fullfölja köpet och genomföra tillträdet av bostaden.

 • Informationsmöte

  Ett par månader innan inflyttningen kommer vi bjuda in dig till ett informationsmöte. Där kommer vi informera om praktiska detaljer inför ditt tillträde, hur överlämningen av föreningen kommer att gå till, samt besvara eventuella frågor.

 • Besiktning och syn av bostaden

  Din nya bostad kommer genomgå ett flertal besiktningar, utförda av oberoende besiktningsmän. Besiktningarnas syfte är att kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i enlighet med gällande normer och bestämmelser. Om några anmärkningar skulle upptäckas, protokollförs dessa för att sedan åtgärdas av entreprenören. Inför tillträdet kommer du som köpare att bjudas in till en syn av bostaden. På synen får du möjlighet att ställa frågor till besiktningsman och/eller entreprenör, samt mäta och uppleva din bostad inför inflyttning.

 • Tillträde

  För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt får du som köpare en dag och tid för inflyttning. Vi, eller anlitad fastighetsmäklare, finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar, gå igenom bostaden och den tillhörande bopärmen. I samband med tillträdet betalas resterande del av bostadens pris, samt eventuella kostnader för tillval. 

 • Garantier och felhantering

  Inför ditt tillträde har din bostad blivit besiktigad av en oberoende besiktningsman som bostadsrättsföreningen utsett. Om du upptäcker fel i bostaden ska du omgående göra en felanmälan. Rutiner och information kring detta kommer du att få på informationsmötet och på tillträdesdagen.

   

 • Överlämnande av förening

  Några månader efter tillträdet kommer vi att efterfråga bildandet av en arbetsgrupp bestående av föreningens medlemmar. Vi kommer tillsammans med arbetsgruppen ha möten där vi går igenom föreningen och förbereder inför att en styrelse bestående av föreningens medlemmar tar över och driver verksamheten vidare. Vi följer en agenda där vi går igenom vad styrelsearbete innebär samt även erbjuder en styrelseutbildning. Överlämning av föreningen, då ni boende tar över styrelsen, sker vid en årsstämma. 

 • Garanti och besiktning

  Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet, med undantag för normalt slitage och bristande eller felaktigt underhåll.

  Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en tvåårsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Då granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren och som byggaren skall åtgärda. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggar, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.