ALM Equity AB förvärvar fastighet i Rosersberg

30 juni 2006

ALM Equity har genom intressebolaget Skarnvest AB förvärvat tomten Rosersberg 11:87 i Rosersbergs arbetsområde. Fastigheten består av en tomt om 2 877 m² med en byggrätt för industriändamål om cirka 1 500 m². Tomten har ett bra logistikläge i norra Stockholm och ALM Equity avser att uppföra industriradhus på tomten. I området har sedan tidigare bland andra Schenker och Bonnier etablerat sig.