ALM Equity AB förvärvar fastighet på Gotland

09 oktober 2006

ALM Equity förvärvar fastigheten Repet 3 i Visby. Fastigheten är centralt belägen innanför ringmuren i Visby och har en total uthyrbar area om cirka 350 m”. Fastigheten är ursprungligen en magasinsbyggnad som renoverades till bostäder 1987.

-Vi ser Visby och övriga Gotland som en mycket intressant fastighetsmarknad att verka på säger Joakim Alm, VD på ALM Equity.