ALM gör ytterligare förvärv på västkusten

06 november 2006

ALM Equity har förvärvat 50% av fastigheten Hjälteby 6:1 på Tjörn av Tjörns kommun. Fastigheten utgörs idag av en skola och ALM Equity avser att bygga om huvuddelen av fastigheten till bostäder. Förvärvet är det andra på kort tid för ALM Equity i västkustregionen. Vi ser mycket positivt på Västra Götaland som region och ser fram emot att utveckla Hjäteby skola säger Joakim Alm, VD på ALM Equity.

ALM Equity har avyttrat fastigheten Rosersberg 11:87 i Sigtuna.