ALM Equity AB förvärvar fastighetsbestånd i Uddevalla

13 november 2006

ALM Equity AB har tecknat avtal avseende förvärv av E Wollbratts Byggnadsfirma AB i Uddevalla. Bolaget äger tre bostadsfastigheter i centrala Uddevalla med en total uthyrbar area om cirka 3 100 m² samt ett större markområde strax utanför Uddevalla om 70 000 m². Fastigheterna är fullt uthyrda och de totala hyresintäkterna uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor. Förvärvet är ALM Equitys tredje i Bohuslän under 2006.