ALM Equity förvärvar fastighet i Eskilstuna

09 juli 2007


ALM Equity förvärvar fastigheten Nilhästen 8 med adress Storgatan 16 i centrala Eskilstuna. Fastigheten utgörs av 1 367 m² bostäder och 2 423 m² lokaler. Detaljplanen medger en ombyggnation av lokalerna till bostäder. Vid en ombyggnation av lokaler kan cirka 2 300 m² nya bostäder tillskapas.

”Vi är mycket nöjda att kunna genomföra ytterligare ett förvärv i ett attraktivt läge i Mälardalen. Vi ser det som ett första lämpligt förvärv i Eskilstuna, som är en tillväxtort i regionen” säger Joakim Alm, VD på ALM Equity