Pressmeddelande - Elutera förvärvar byggrätter för vårdboende i centrala Enköping

25 januari 2008

ALM Equity har genom intressebolaget Elutera Fastighets AB (45,5%) förvärvat del av fastigheten Centrum 20:1 i Enköping. Elutera Fastighets AB är ett fastighetsutvecklingsföretag av vård- och mellanboenden för äldre i Elutera-gruppen, som ägs gemensamt av ALM Equity, Global Health Partner och management i Elutera. På fastigheten avser bolaget att uppföra ca 100 enheter för vård- och mellanboende. Elutera avser att sköta driften av vårdboendet.

Läs hela pressmeddelandet:
Elutera förvärvar byggrätter för vård- och mellanboende i centrala Enköping