Pressmeddelande - ALM och Andersson Company exploaterar silos på ön Oaxen