Pressmeddelande - ALM avyttrar fastighet i Norrtälje

28 maj 2009

ALM Equity avyttrar Brf Utsikten i Norrtälje.

ALM Equity avyttrar projektet Brf Utsikten i Norrtälje med 43 lägenheter om 3900 kvm till Credentia AB
ALM förvärvade fastigheten 2006 och har därefter tillskapat 3 900 kvm byggrätter genom att erhålla tillstånd att riva befintlig byggnad samt bygglov.

Försäljningen görs i bolagsform och köparen tillträder fastigheten den 1 juni 2009. Försäljningsvärdet överstiger det bokförda värdet med 4 Mkr varav 3,2 Mkr tillfaller moderbolagets aktieägare. Resultatet av försäljningen redovisas under andra kvartalet 2009.

Läs hela pressmeddelandet:
ALM Equity avyttrar Brf Utsikten i Norrtälje med 43 lägenheter om 3900 kvm till Credentia AB