Pressmeddelande - ALM avyttrar 2 500 kvm byggrätt vid Telefonplan

13 januari 2010

ALM Equity har avyttrat del av fastigheten Tvålflingan 11 i Stockholm för 23 Mkr. Fastigheten omfattar ca 2 500 kvm byggrätt som får bebyggas med bostäder och lokaler.

Läs pressmeddelandet:
ALM avyttrar – 2 500 kvm byggrätt vid Telefonplan