Pressmeddelande - ALM avyttrar kontorsfastighet vid Telefonplan