Pressmeddelande - ALM och Andersson Company tilldelas markanvisning i Enköpings centrum