Pressmeddelande - ALM är med och bildar Svensk Markförvaltning AB