Pressmeddelande - ALM byggstartar skåneby i Torekov