Pressmeddelande - Försäljning av kontorsfastighet i Uppsala