Pressmeddelande - ALM utvecklar nya byggrätter i centrala Enköping