Pressmeddelande - Förvärvar byggrätter i Vällingby Parkstad