Pressmeddelande - Förvärvar byggklar mark i Silverdal, Sollentuna