Pressmeddelande - Ett steg på vägen till nya Slottsholmen