Pressmeddelande - ALM Equity förvärvar 50% av projekt i Sundbyberg och finansierar förvärvet via riktad emission