Pressmeddelande - Byggstart etapp 1 i Vällingby Parkstad