Pressmeddelande - Försäljning av hyreshus i Eskilstuna