Samråd och ny hemsida för The Brick

21 november 2014

I den klassiska industrimiljön vid Telefonplan växer en ny mångfacetterad stadsdel fram i ett av Stockholms mest kreativa områden. ALM Equity och Björn Ulvaeus omvandlar Ericssons gamla klassiska högkvarter till 350 bostäder med smarta planlösningar för förstagångsköpare och unga vuxna. Byggnaden ges ett nytt liv och ett levande område skapas.

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och White arkitekter tas en ny detaljplan fram för hela det gamla kontors- och industriområdet. Lilla Tellus skall bli en innovativ stadsdel där det bereds plats för så väl de boende som besökare i form av social service, kulturaktiviteter, butiker, restauranger, hotell och inte minst vardagliga mötesplatser längs med det promenad- och cykelvänliga stråk som sammanbinder hela stadsdelen.

Samråd kommer att hållas tisdag 18/11 kl. 17-20.
Varmt välkommen till den gamla matsalen på Tellusborgsvägen 87.

Följ projektet på www.thebrick.se samt www.lillatellus.se