Pressmeddelande - Ytterligare projekt vid Telefonplan

01 december 2014

ALM Equity AB förvärvar ytterligare projekt om 68 000 kvm BTA vid Telefonplan.

ALM Equity (56,3%) med partners har förvärvat del av fastigheten Timotejen 19 samt hela Timotejen 28 vid Telefonplan i Stockholm. ALM (50%) har sedan tidigare tecknat ett villkorat köpeavtal rörande två byggrätter inom del av Timotejen 19 (the Brick) som realiseras när detaljplan för bostäder vunnit laga kraft och fastighetsbildningen har verkställts. Även detta förvärv omfattas av dessa villkor.

Idag driver säljaren Scanprop KB (genom förvaltningsbolaget, Scanprop Development AB), tillsammans med White arkitekter processen att konvertera området till ett attraktivt bostadsområde. Genom att ändra detaljplanen tillskapas bostadsbyggrätter med kompletterande lokaler och stödjande verksamheter så som förskolor och butiker. Sammantaget planeras för cirka 1 100 nya bostäder inom området.

Förvärvet av byggrätterna finansieras dels genom upplåning av kapital via bankfinansiering och dels genom partnerfinansiering.

”Vi ser fram emot att skapa en ny stadsdel i Telefonplan, ett av Stockholms mest spännande utvecklingsområden. Att kunna leverera fler än 1 100 nya lägenheter till ett Stockholm med stor bostadsbrist känns fantastiskt.” Säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Mer info finns på www.lillatellus.se, www.thebrick.se.

ALM Equity AB förvärvar ytterligare projekt om 68 000 kvm BTA vid Telefonplan

ALM Equity AB förvärvar ytterligare projekt om 68 000 kvm BTA vid Telefonplan.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27