Pressmeddelande - Förvärv av fastigheter i Enköping

03 februari 2017

ALM ❤ ENKÖPING

Nu har vi (50%) tillsammans med Andersson Company förvärvat yttligare fastigheter i Enköping! Vi kommer utveckla cirka 10 000 kvm kring centrumet med syfte att möjliggöra bebyggelse av bostäder och handel. Fastigheterna är bebyggda med kommersiellt innehåll och består bland annat av Pausgallerian vid Stora Torg.

”Vi vill bidra till att Enköpings centrumkärna fortsätter att utvecklas och medverka till att centrumkärnan utnyttjar sin potential bättre. Dessa fastigheter har enorm potentiell att skapa nya goda boende- och butiksmiljöer i Enköping.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

ALM Equity och Andersson Company har goda erfarenheter av stadsutveckling i centrala Enköping genom bland annat projekt som Stadsterrassen samt pågående projektet Pausparkeringen där vi bygger både bostäder och lokaler. Vi har varit verksamma i Enköping i mer än 10 år och utvecklat flera fastigheter” säger Johan Thorwid, VD Andersson Company Fastigheter.