Pressmeddelande - Tillträde av byggrätter vid Telefonplan

10 mars 2017

Detaljplanen för den nya stadsdelen Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28) vid Telefonplan i Stockholm har vunnit laga kraft. Området består av flera nya bostadskvarter och byggnader i varierande skala och arkitektur. Totalt planeras det för ca 1 000 bostäder i området i både nya och befintliga byggnader – varav en del är konvertering av den välkända Ericsson-byggnaden, ”The Brick”, till bostäder.

Detaljplanen är framtagen i nära samarbete med Stockholm stad, säljaren Scanprop Development AB och White arkitekter. Tillsammans med Stockholm stad skall ALM Equity utveckla en helt ny stadsdel i ett av Stockholms mest attraktiva lägen. De gamla byggnaderna med ”The Brick” i spetsen och områdets gedigna historia ger Lilla Tellus en stark karaktär. Tillsammans med ny arkitektur influerad från bland annat Berlin och New York kommer området bli ett spännande tillskott till det redan så etablerade och omtyckta Telefonplan, känt som Stockholms kreativa centrum med bl a Konstfack och Hyper Island i området.

”Nu kan vi äntligen starta vårt kreativa arbete och förverkliga de stora visioner vi har för projektet – fokuserat på stad, boendemiljö, service, kreativitet, social interaktion och digital delningsekonomi. Lilla Tellus skall bli en attraktiv och spännande stadsdel i Stockholm” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.