Pressmeddelande - ALM erhåller markanvisning i Nacka

21 juni 2017

ALM Equity har erhållit en markanvisning i Saltsjö Järla i Nacka. Markanvisningen är ett tillskott till befintligt projekt i området där ALM Equitys ägarandel är 47,5 procent. På båda fastigheterna drivs detaljplan för bostadsändamål intill den nya tunnelbanestationen Järla.