Pressmeddelande - ALM avyttrar hyresbestånd i Uppsala