Invigningsfest för Rinkebyterrassen

14 september 2017

Välkommen till invigningen av vårt nya bostadsområde i Rinkeby som vi har byggt tillsammans med ByggVesta och Stockholms Stad. Det ligger alldeles intill Järvafältets grönområde, med fina vandringsstråk och betande kor på gång- och cyckelavstånd till Kista centrum.

Invigningen börjar klockan 14.00 på fredagen den 15 september och festligheterna pågår i två dagar. Vi inleder med invigningstal, musik, konst och fika. Du får också möjlighet att titta in en lägenhet och promenera bland de nya konstverken.

Firandet fortsätter sedan med familjefest på lördagen, där ansiktsmålning, tipspromenad på Järvafältet och musikuppträdanden står på agendan. Eller varför inte utmana fotbollslaget Rinkeby United FC?