Pressmeddelande - Stordalen tecknar avtal i Solna

18 januari 2018

Petter Stordalens investeringsbolag Strawberry Living har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med ALM Equity och Svenska Nyttobostäder om 487 nyproducerade lägenheter i Solna. Det nya lägenhetsbeståndet kommer att förmedlas genom Företagsbostäder.

De nya lägenheterna är redan under produktion och de första kommer vara inflyttningsklara andra kvartalet 2019 och de sista det första kvartalet 2020.

Projektet består av välplanerade ettor, tvåor, treor och ett mindre antal fyror. Lägenheterna är belägna 2 minuter från Västra Skogens tunnelbanestation i Solna. Med sitt läge så tar sig hyresgästerna snabbt till T-centralen på 7 minuter, Kista på 10 minuter och Solna C på 2 minuter.

Svenska Nyttobostäder är ett managementbolag, till 100% ägt av ALM Equity, som åt externa investerare förvaltar och hyr ut bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets ersättningsmodell ger ett succesivt ägande i förvaltningsbolagen. Bolaget skapades 2010 för att tillgodose marknaden för personalbostäder som under många år sålts ut av företag, kommuner, Landsting och andra institutioner.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, Svenska Nyttobostäder
tommy.johansson@almequity.se
0708-610 613