Pressmeddelande - ALM Equity säljer andel i Ulvsundaprojekt

10 april 2018

Archimedes ligger i ett optimalt läge – nära kollektivtrafik, Sundbybergs Centrum samt Mariehäll, Annedal, Bromma Blocks och Bällstaviken. Här planerar vi för ombyggnation av befintliga industri- och kontorslokaler samt viss nybyggnation.

ALM Equity har sålt 36,25% av detaljplaneprojektet Archimedes till investerare för ett underliggande fastighetsvärde på 477 Mkr. Tillsammans med Stockholms Stad har ALM Equity drivit en detaljplan rörande utvecklingen av Archimedes 1 till att huvudsakligen omfatta bostadsändamål. Den nya detaljplanen för bostäder planeras att antas till sommaren 2018.

Försäljningen av projektandelarna har hanterats av Nordisk Fastighetskredit, ALM Equity’s dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans, delvis i samarbete med externa rådgivare.

Läs hela pressmeddelandet här.