Pressmeddelande - Jakob Mindre 5 säljs till Axfast

07 juni 2018

ALM Equity inledde 2014 ett samarbete och avtalade om förvärv av kontorsfastigheten Jakob Mindre 5 med AMF Fastigheter. Parterna har kommit överens om att aktieköpet som avtalades om 2014 återgår och att fastigheten nu säljs till Axfast. Därmed avbryts detaljplaneprocessen för omvandling till bostäder. Fastigheten har idag en total uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvm. Frånträde sker 15 juni 2018. Återgången av aktierna ger en positiv resultateffekt för ALM Equity på 55 Mkr vilken redovisas under andra kvartalet 2018.

Byggnaden är ritad av arkitekt Adolf Emil Melander och uppfördes i slutet av 1800-talet för bostadsändamål, sedan 1920-talet används fastigheten till kontor. Fastigheten ligger vid Kungsträdgården med mycket goda allmänna kommunikationer såsom tunnelbana, spårväg och bussar inom promenadavstånd. Inom en nära radie finns det pulserande cityområdet, Kungliga Operan, Slottet och Strömmen.

”Projektet Jakob Mindre 5 var relativt litet men med ett speciellt läge bara ett stenkast från Kungliga Operan i Stockholm. Det har sannolikt bidragit till att projektet, när marknadsförutsättningarna för bostäder förändrats, har attraherat intressenter med en annan inriktning än ALM Equity. Affären understryker vikten av att ha en organisation som är flexibel men också att arbeta med projekt som har en flexibel användning”, säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB.

Läs pressmeddelandet här.