Framtidens samhällsbyggare besökte The Brick, Telefonplan

24 augusti 2018

Måndagen den 20 augusti bjöd ALM Equity tillsammans med Samhällsbyggnadslänken in förstaårselever från KTH till en presentation och rundvisning av projektet The Brick i Telefonplan. Totalt besökte drygt 300 elever från Samhällsbyggnad, Byggingenjör och Arkitektprogrammet vår presentation.

När de entusiastiska eleverna ankom till The Brick fick de först möjlighet att se en 3D-modell över hela projektet och mingla runt i gemensamhetslokalen i kv. Indigo, som är Ericssons gamla matsalsbyggnad.

Efter minglet presenterade vår VD Joakim Alm företaget och tillsammans med projektets samarbetspartner Björn Ulvaeus berättade de om bakgrunden och visionerna för The Brick och om tankarna kring co-created living.

Sedan presenterade projektutvecklarna respektive kvarter i området och förklarade hur vi löst olika byggtekniska dilemman.

Avslutningsvis fick eleverna en rundtur i byggstartade kvarteret Terra för att se hur långt vi kommit och förstå flera av de lösningar vi tidigare presenterat.

Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadsområdet. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft.

Vi på ALM Equity tackar för besöket och önskar alla eleverna lycka till med deras framtida studier!