Pressmeddelande - Mark- och Miljööverdomstolen ger klartecken i Kevinge Strand, Denderyd

20 januari 2020

Intill Stockholms Golfklubb i Danderyd ligger Skeppsviken. Här planerar vi att bygga om den nuvarande kontorsfastigheten till bostäder.

Efter överklagan hos Mark- och miljööverdomstolen vinner nu detaljplanen laga kraft. Det innebär att vi kan fortsätta arbetet med att skapa sjönära, moderna lägenheter i ett unikt läge intill Edsviken och komplettera området med ett fint tillskott av bostäder.

Läs hela pressmeddelandet här