Om Småa

Småa utvecklar villor , rad-, par- och kedjehus samt större lägenheter. Områdena känner man igen på den bearbetade yttermiljön, både tomter och rekreationsytor är väl genomtänkta och anpassade för de boende.

Hjärtat slår lite extra hårt för familjer ❤

Småa har en gedigen erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1927. Vårt hjärta slår lite extra hårt för familjerna och vi fokuserar därför på yteffektiva villor, radhus, parhus och kedjehus, men även större lägenheter. Våra bostadsområden är barnvänliga med färdigställda tomter och gårdar.

Småa härrör från Stockholm Stad, då under namnet Småstugebyrån som grundades 1927. 1994 ombildades Småa till ett självständigt bolag och 2017 köptes bolaget av ALM Equity.

Läs mer om vår historia.