Notviksplan

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

Bo granne med skärgård, centrum och  natur

Notviksplan ligger i ett fantastiskt läge precis intill vatten och skog med utsikt över småbåtshamnen och Notholmen. Planområdet bygger vidare på en förstadsbebyggelse till Västervik, med ett harmoniskt samspel mellan natur, skärgård och stad.

Notviksplan ligger i direkt anslutning till vattnet och Tändsticksbergets naturreservat. Här planerar vi för att bygga flerbostadshus med varierande formspråk och arkitektur, samt med en bred variation av lägenhetstyper och storlekar – allt från den lilla ettan för förstagångsköparen till större lägenheter för familjen eller villasäljaren. Även upplåtelseformerna planeras bli blandad med både hyresrätter och bostadsrätter.

Ambitionen är att tillgängliggöra en attraktiv del av Västervik och skapa en fin koppling mellan centrum och skärgård. Den naturnära upplevelsen och möjligheten till rekreation för allmänheten genomsyrar visionen för området. Här kommer bland annat en strandpromenad och aktivitetsyta anläggas och småbåtshamnens kommer finnas kvar.

I december 2023 tecknade vi en avsiktsförklaring med Västervik kommun avseende ett markanvisningsavtal på Notviksplan. Planen är att utveckla en gemensam detaljplan för Notviksplan och vår intilliggande fastighet Tändstickan 7.

Projektet ligger i planeringsfas vilket innebär att information och bilder är preliminär och kan komma att ändras allt eftersom arbetet med projektet fortskrider.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Intresseanmälan

I närheten