Pressmeddelande - ALM investerar 320 Mkr i förvärv och ombyggnation vid Telefonplan