Pressmeddelande - Detaljplan för bostäder på Birger Jarlsgatan har vunnit laga kraft